Projektkendetegn

Denne video handler om projektkendetegn – hvad kendetegner et projekt og hvorfor arbejder vi med forskellige projekttyper. Det er svært at lave en generel definition af hvad et projekt er og derfor kigger vi på kendetegn i stedet for.

Det er en del af den viden og mindset som vi har som projektledere i klassiske projekter.