Belbins teamroller

Dr. Meredith Belbin forskede i flere år på hvad der skabte et velfungerende team.

Denne video handler om Belbins 9 teamroller som skal være til stede i projektgruppen for at den bliver velfungerende. Belbins teamroller hjælper til at spotte om gruppens sammensætning er hensigtsmæssig og til at finde ud af om vi skal ændre på gruppens sammensætning. Det er en del af de værktøjer som vi har som projektledere i klassiske projekter.