Business casen

I projekterne er det business casen der afgør om et projekt skal starte, fortsætte eller stoppes – om der er fortsat forretningsbegrundense. Derfor handler denne video Business casen.

Eller – med andre ord – om det kan betale sig! Det skal styregruppen forholde sig til undervejs i projektets faser og du skal som projektleder give dem et beslutningsgrundlag – Business casen.

Det er en del af den værktøjskasse som vi arbejder med som projektledere i klassiske projekter.