Ceremonier i scrum

Ceremonier et begreb som bliver brugt om de møder og processer som du skal arbejde med i scrum.

Så denne video er en introduktion til ceremonierne i scrum. De typiske ceremonier – product grooming, sprint planning, daily standup, sprint review og sprint retrospective – gennemgås, så det er tydeligt hvad vi bruger dem til.

Scrum er en anden tilgang til projektstyring end det vi er vant til fra klassiske projektledelse og stage-gate-modeller. Det er en del af den værktøjskasse som vi arbejder med som projektledere i agile projekter.