Estimering

Når du kender de aktiviteter eller arbejdspakker som skal laves i projektet, skal de estimeres i tid, omkonstninger og ressourcer. Denne video fortæller hvordan du kan estimere aktiviteterne i projekter.

Sammen med din projektgruppe kan i bruge forskellige teknikker til at estimere med: Erfaringsbaserede estimater, delfi teknik eller succesiv kalkulation.

Du er nu godt i gang med at lave den detaljerede planlægning i projektet. Estimering laver vi i alle faser, men mest i planlægningsfasen.

Det er en del af de værktøjer som vi har som projektledere i klassiske projekter.