Grundelementer: 5×5-modellen

I styringen af projekter er der nogle helt grundlæggende ting som du som projektleder skal være opmærksom på hele tiden.

Denne video handler om de helt grundlæggende dele af et projekt i form af 5×5-modellen. Modellen viser hvad det er som man hele tiden skal have in mente når man arbejder i projekter: Opgaven, interessenter, ressourcer, omgivelserne og til sidst hvordan man griber det an: Projektledelse.

Det er en del af det mindset, som vi har som projektledere i klassiske projekter.