Interessentanalysen

Interessentanalysen er nok det vigtigste værktøj i en projektleders værktøjskasse.

Den bruges til at identificere og analysere hvem der kan påvirke og bliver påvirket af projektet – og hvad deres holdning er til projektet. Så denne video handler om interessentanalyse – i form af det klassiske interessentanalyse-skema.

Det er en del af den værktøjskasse som vi arbejder med som projektledere i klassiske projekter.