Positionsanalyse

Positionsanalysen er en del af interessentanalysen – med positionsanalysen har du et stærkt værktøj til at identificere og få et overblik over interessenterne. Så denne video handler om interessentanalyse – i form af positionsanalysen.

Hvad er interessenter og hvorfor bruger vi interessentanalyse?. Og hvordan bruger vi positionsanalysen til at få et overblik over interessenterne.

Det er en del af den værktøjskasse som vi arbejder med som projektledere i klassiske projekter.