Roller i scrum

Denne video er en introduktion til rollerne i scrum.

De tre roller – product owner, scrum master og team – gennemgås, så det er tydeligt hvilket ansvar de har.

Scrum er en anden tilgang til projektstyring end det vi er vant til fra klassiske projektledelse og stage-gate-modeller. Det er en del af den værktøjskasse som vi arbejder med som projektledere i agile projekter.