Afslutningsfasen

I denne video gennemgår vi projektets afslutningsfase. Det er her du som projektleder skal lukke projektet ned, evaluere projektet og sikre at der er sket en ordentlig overdragelse til dem som skal drifte leverancerne når projektet er helt færdigt. Det er en del af den værktøjskasse som vi arbejder med som projektledere i klassiske projekter.

Konflikthåndtering i projekter

Denne video handler om konflikter i projekter og de forskellige konfliktstile du kan bruge til at håndtere dem. Der er konflikter i næsten alle projekter og konflikthåndtering er et vigtigt værktøj for projektledere. Du lærer hvad en konflikt er, hvad konflikterne opstår af i projekterne og de 5 konfliktstile som du kan bruge til at…

Business casen

I projekterne er det business casen der afgør om et projekt skal starte, fortsætte eller stoppes – om der er fortsat forretningsbegrundense. Derfor handler denne video Business casen. Eller – med andre ord – om det kan betale sig! Det skal styregruppen forholde sig til undervejs i projektets faser og du skal som projektleder give…