Konflikthåndtering i projekter

Denne video handler om konflikter i projekter og de forskellige konfliktstile du kan bruge til at håndtere dem. Der er konflikter i næsten alle projekter og konflikthåndtering er et vigtigt værktøj for projektledere. Du lærer hvad en konflikt er, hvad konflikterne opstår af i projekterne og de 5 konfliktstile som du kan bruge til at…

Situationsbestemt ledelse

Som projektleder har du ikke altid det fulde ledelsesmandat over dine projektmedarbejdere. Men du kan stadig sagtens lede dem uden at have det mandat. Denne video handler om et af værktøjerne til at gøre det: Situationsbestemt ledelse. Det er et ledelsesværktøj til at spotte hvordan du skal lede dine projektmedarbejdere i forhold til de opgaver…

Kommunikation i projekter

Kommunikation er en stor del af ethvert projekt. Så i denne video gennegås en klassisk model for hvordan du kan kommunikerer i projekter og hvad du skal være opmærksom på i selve kommunikationsprocessen. Den er baseret på en gennemgang af transmissionsmodellen for kommunikation så du kan sørge for at de, som du kommunikerer til forstår…

Kommunikationsplanen

Med kommunikationsplanen styrer du den strukturerede information ud af projektet. Den hjælper til at styre hvilke interessenter der får hvilken information hvornår, hvordan fra hvem. Denne video handler om kommunikationsplanen – der er lidt om kommunikation og derefter i form af det klassiske skema til kommunikationsplanen. Det er en del af den værktøjskasse som vi…

Belbins teamroller

Dr. Meredith Belbin forskede i flere år på hvad der skabte et velfungerende team. Denne video handler om Belbins 9 teamroller som skal være til stede i projektgruppen for at den bliver velfungerende. Belbins teamroller hjælper til at spotte om gruppens sammensætning er hensigtsmæssig og til at finde ud af om vi skal ændre på…