Situationsbestemt ledelse

Som projektleder har du ikke altid det fulde ledelsesmandat over dine projektmedarbejdere. Men du kan stadig sagtens lede dem uden at have det mandat. Denne video handler om et af værktøjerne til at gøre det: Situationsbestemt ledelse. Det er et ledelsesværktøj til at spotte hvordan du skal lede dine projektmedarbejdere i forhold til de opgaver…