Business casen

I projekterne er det business casen der afgør om et projekt skal starte, fortsætte eller stoppes – om der er fortsat forretningsbegrundense. Derfor handler denne video Business casen. Eller – med andre ord – om det kan betale sig! Det skal styregruppen forholde sig til undervejs i projektets faser og du skal som projektleder give…

Planlægning af projektet

Vi laver både high-level planer, milepælsplaner og detaljerede planer i projekter – og denne video fortæller om hvorfor vi gør det og hvad vi skal gøre for at planlægge ordentligt. Planlægning gør vi hele tiden i projekterne og det er et uundværeligt værktøj til at styre vores projekt. Det er en del af de værktøjer…

Grundelementer: 5×5-modellen

I styringen af projekter er der nogle helt grundlæggende ting som du som projektleder skal være opmærksom på hele tiden. Denne video handler om de helt grundlæggende dele af et projekt i form af 5×5-modellen. Modellen viser hvad det er som man hele tiden skal have in mente når man arbejder i projekter: Opgaven, interessenter,…

Projektorganisering

Her er en video om hvordan man organiserer sig i projekter og hvilket ansvar de forskellige roller i organiseringen har. De klassiske roller er styregruppe, projektleder, referencegruppe og projektgruppen. Det er en del af den viden og mindset som vi har som projektledere i klassiske projekter.

Idefasen

Den første fase i fasemodellen er idefasen. I denne video får du en inntroduktion til hvad vi laver i projektet i denne fase. Det er her vi første gang kigger på scope og leverancer og vurderer om projektet er en god ide. Fasen ender med go eller no-go fra styregruppen til næste fase. Det er…

Projektets faser

Klassiske projekter deles ofte op i faser, som hjælper os med at afgøre hvad vi skal lave hvornår i projektet. Denne video handler om projektets faser – også kaldet en stage-gate-model eller vandfaldsmodel. Hvad bruger vi faserne til og hvad sker der i de enkelte faser. Vi kommer også omkring de to “værktøjskasser” som vi…

Projekttrekanten

Projekttrekanten er et helt klassisk værktøj og giver en god forståelse af hvad mindsettet for projektledelse i klassiske projekter. Denne video handler om projekttrekanten – du har helt sikkert brugt den allerede. Måske uden at være klar over at du brugte den. Projekttrekanten findes i mange varianter, her kigger jeg på den klassiske trekant med…

Agil projektledelse – mindset

Her er en introduktion til agil projektledelse – videoen gennemgår hvorfor det er relevant at bruge, hvilket mindset der er i agile projekter og hvordan det kan hjælpe dig som projektleder. Agile projektledelse er en anden tilgang end det du er vant til fra klassisk projektledelse og stage-gate-modeller, så det er vigtigt at kende baggrunden…

Mål i projektet

Projektets mål er centralt at kende i projekter. Uden mål ingen retning. Videoen her handler om projetets mål, som har mange navne: Formålet eller visionen er det første mål. En anden type mål er produktmålet eller leverancemålene – det som projektet laver. Den tredie type er effektmålene eller nyttemålet – også kaldet gevinsterne, den gevinst…