Afslutningsfasen

I denne video gennemgår vi projektets afslutningsfase. Det er her du som projektleder skal lukke projektet ned, evaluere projektet og sikre at der er sket en ordentlig overdragelse til dem som skal drifte leverancerne når projektet er helt færdigt. Det er en del af den værktøjskasse som vi arbejder med som projektledere i klassiske projekter.

Business casen

I projekterne er det business casen der afgør om et projekt skal starte, fortsætte eller stoppes – om der er fortsat forretningsbegrundense. Derfor handler denne video Business casen. Eller – med andre ord – om det kan betale sig! Det skal styregruppen forholde sig til undervejs i projektets faser og du skal som projektleder give…

Estimering

Når du kender de aktiviteter eller arbejdspakker som skal laves i projektet, skal de estimeres i tid, omkonstninger og ressourcer. Denne video fortæller hvordan du kan estimere aktiviteterne i projekter. Sammen med din projektgruppe kan i bruge forskellige teknikker til at estimere med: Erfaringsbaserede estimater, delfi teknik eller succesiv kalkulation. Du er nu godt i…

Work Breakdown Structure – WBS

Work breakdown structure – WBS’en er en struktureret måde at undersøge hvad du skal lave i dit projekt, og det er temaet for denne video. Sammen med din projetgruppe nedbryder i leverancerne til de aktiviteter og arbejdspakker som i skal lave for at levere produktmålene. Du er nu igang med at lave den detaljerede planlægning…

High-level tidsplan / Milepælsplan

Denne video handler om high-level planen for projektet. Det er den første overordnede tidsplan vi laver i projektet og den viser indsatsområder, milepæle, faser, beslutningspunkter og overordnede aktiviteter. Denne video fortæller om hvad de mange begreber er og hvordan vi bruger dem for at planlægge ordentligt. High-level planen laver vi typisk i ide-fasen. Det er…

Planlægning af projektet

Vi laver både high-level planer, milepælsplaner og detaljerede planer i projekter – og denne video fortæller om hvorfor vi gør det og hvad vi skal gøre for at planlægge ordentligt. Planlægning gør vi hele tiden i projekterne og det er et uundværeligt værktøj til at styre vores projekt. Det er en del af de værktøjer…

Risiko og risikoanalysen

I denne video fortæller jeg hvad risikoanalysen er og hvordan vi bruger den i projekter. Risikoanalysen og håndtering af risici er noget du arbejder med helt fra ide-fasen i projekter og er et uundværeligt værktøj til at styre dit projekt. Det er en del af de værktøjer som vi har som projektledere i klassiske projekter.

SWOT-analysen

SWOT er en enkel og god måde at få et overblik over hvad du skal være opmærksom på igennem projektet. I denne video viser jeg hvordan du kan lave SWOT-analysen og brugen af den i projekter. SWOT-analysen med sine styrker, svagheder, muligheder og trusler er en klassisk måde at få et overblik over hvad vi…

Kommunikationsplanen

Med kommunikationsplanen styrer du den strukturerede information ud af projektet. Den hjælper til at styre hvilke interessenter der får hvilken information hvornår, hvordan fra hvem. Denne video handler om kommunikationsplanen – der er lidt om kommunikation og derefter i form af det klassiske skema til kommunikationsplanen. Det er en del af den værktøjskasse som vi…