Business casen

I projekterne er det business casen der afgør om et projekt skal starte, fortsætte eller stoppes – om der er fortsat forretningsbegrundense. Derfor handler denne video Business casen. Eller – med andre ord – om det kan betale sig! Det skal styregruppen forholde sig til undervejs i projektets faser og du skal som projektleder give…

Risiko og risikoanalysen

I denne video fortæller jeg hvad risikoanalysen er og hvordan vi bruger den i projekter. Risikoanalysen og håndtering af risici er noget du arbejder med helt fra ide-fasen i projekter og er et uundværeligt værktøj til at styre dit projekt. Det er en del af de værktøjer som vi har som projektledere i klassiske projekter.

SWOT-analysen

SWOT er en enkel og god måde at få et overblik over hvad du skal være opmærksom på igennem projektet. I denne video viser jeg hvordan du kan lave SWOT-analysen og brugen af den i projekter. SWOT-analysen med sine styrker, svagheder, muligheder og trusler er en klassisk måde at få et overblik over hvad vi…

Projektets faser

Klassiske projekter deles ofte op i faser, som hjælper os med at afgøre hvad vi skal lave hvornår i projektet. Denne video handler om projektets faser – også kaldet en stage-gate-model eller vandfaldsmodel. Hvad bruger vi faserne til og hvad sker der i de enkelte faser. Vi kommer også omkring de to “værktøjskasser” som vi…