Business casen

I projekterne er det business casen der afgør om et projekt skal starte, fortsætte eller stoppes – om der er fortsat forretningsbegrundense. Derfor handler denne video Business casen. Eller – med andre ord – om det kan betale sig! Det skal styregruppen forholde sig til undervejs i projektets faser og du skal som projektleder give…

High-level tidsplan / Milepælsplan

Denne video handler om high-level planen for projektet. Det er den første overordnede tidsplan vi laver i projektet og den viser indsatsområder, milepæle, faser, beslutningspunkter og overordnede aktiviteter. Denne video fortæller om hvad de mange begreber er og hvordan vi bruger dem for at planlægge ordentligt. High-level planen laver vi typisk i ide-fasen. Det er…

Planlægning af projektet

Vi laver både high-level planer, milepælsplaner og detaljerede planer i projekter – og denne video fortæller om hvorfor vi gør det og hvad vi skal gøre for at planlægge ordentligt. Planlægning gør vi hele tiden i projekterne og det er et uundværeligt værktøj til at styre vores projekt. Det er en del af de værktøjer…

Risiko og risikoanalysen

I denne video fortæller jeg hvad risikoanalysen er og hvordan vi bruger den i projekter. Risikoanalysen og håndtering af risici er noget du arbejder med helt fra ide-fasen i projekter og er et uundværeligt værktøj til at styre dit projekt. Det er en del af de værktøjer som vi har som projektledere i klassiske projekter.

SWOT-analysen

SWOT er en enkel og god måde at få et overblik over hvad du skal være opmærksom på igennem projektet. I denne video viser jeg hvordan du kan lave SWOT-analysen og brugen af den i projekter. SWOT-analysen med sine styrker, svagheder, muligheder og trusler er en klassisk måde at få et overblik over hvad vi…

Positionsanalyse

Positionsanalysen er en del af interessentanalysen – med positionsanalysen har du et stærkt værktøj til at identificere og få et overblik over interessenterne. Så denne video handler om interessentanalyse – i form af positionsanalysen. Hvad er interessenter og hvorfor bruger vi interessentanalyse?. Og hvordan bruger vi positionsanalysen til at få et overblik over interessenterne. Det…

Idefasen

Den første fase i fasemodellen er idefasen. I denne video får du en inntroduktion til hvad vi laver i projektet i denne fase. Det er her vi første gang kigger på scope og leverancer og vurderer om projektet er en god ide. Fasen ender med go eller no-go fra styregruppen til næste fase. Det er…

Projektets faser

Klassiske projekter deles ofte op i faser, som hjælper os med at afgøre hvad vi skal lave hvornår i projektet. Denne video handler om projektets faser – også kaldet en stage-gate-model eller vandfaldsmodel. Hvad bruger vi faserne til og hvad sker der i de enkelte faser. Vi kommer også omkring de to “værktøjskasser” som vi…

Mål i projektet

Projektets mål er centralt at kende i projekter. Uden mål ingen retning. Videoen her handler om projetets mål, som har mange navne: Formålet eller visionen er det første mål. En anden type mål er produktmålet eller leverancemålene – det som projektet laver. Den tredie type er effektmålene eller nyttemålet – også kaldet gevinsterne, den gevinst…