Konflikthåndtering i projekter

Denne video handler om konflikter i projekter og de forskellige konfliktstile du kan bruge til at håndtere dem. Der er konflikter i næsten alle projekter og konflikthåndtering er et vigtigt værktøj for projektledere. Du lærer hvad en konflikt er, hvad konflikterne opstår af i projekterne og de 5 konfliktstile som du kan bruge til at…

Business casen

I projekterne er det business casen der afgør om et projekt skal starte, fortsætte eller stoppes – om der er fortsat forretningsbegrundense. Derfor handler denne video Business casen. Eller – med andre ord – om det kan betale sig! Det skal styregruppen forholde sig til undervejs i projektets faser og du skal som projektleder give…

Situationsbestemt ledelse

Som projektleder har du ikke altid det fulde ledelsesmandat over dine projektmedarbejdere. Men du kan stadig sagtens lede dem uden at have det mandat. Denne video handler om et af værktøjerne til at gøre det: Situationsbestemt ledelse. Det er et ledelsesværktøj til at spotte hvordan du skal lede dine projektmedarbejdere i forhold til de opgaver…