Om Processus

Christian Pfeiffer Jensen

Mit kerneområde er projektledelse, som jeg har arbejdet professionelt med i mere end 20 år som udøvende projektleder og konsulent, underviser og coach.

Som konsulent og underviser har jeg erfaring med undervisning på alle niveauer og for mange forskellige organisationer indenfor både det private og det offentlige erhvervsliv.

Som konsulent har jeg succesfuldt gennemført:

 • Organisationsudvikling omkring projektmodenhed i form af udarbejdelse af projektmodeller, værktøjer, rolle- og ansvarsbeskrivelser og projektprocesser i flere virksomheder med efterfølgende succesfuld implementering.
 • Organisationsudvikling omkring agile metoder i virksomheders projektprocesser med efterfølgende succesfuld implementering.
 • Konflikthåndtering og facilitering af workshops, møder, strategiprocesser og projekt-kick-offs.
 • Projektsupport i forbindelse med projekter hos virksomheder – i form af sparring og support til projektlederen.
 • Coaching af projektledere samt organisering af projekterne og projektledernes tilgang til løsning af opgaven.
 • Udvikling af uddannelser og undervisningsmateriale.

Uddannelse

2018 Lektor, IBA Erhvervsakademi Kolding
2014 Diplom i Erhvervspædagogik, UC Syd
1996 Cand. Merc. i Strategi og Ledelse, Handelshøjskolen i Aarhus


Kurser/videreuddannelse

2021 DiSC certificeret

2019 Struqtures certificeret
2018 Proceskonsulent (Attractor/Mannaz)
2014 PRINCE2 Foundation
2014 Certificeret ICC Coach
2011 Certified Scrummaster
2010 Belbin autorisation
2004 PMP certificeret PMP – recertificeret i 2007, 2011, 2014, 2017 og 2020

Karriere

2020- Ejer, Processus
2020-2021 Lektor og konsulent, UCSyd
2018-2020 Senior Business Consultant, Dansk IngeniørService A/S
2014-2018 Uddannelseskonsulent hos IBA Erhvervsakademi Kolding
2010-2014 Uddannelseskonsulent hos IBC Kurser
2008-2010 Projektleder, OJ Electronics A/S
2003-2008 Projektleder, Focon Electronics Systems
2001-2003 Projektleder, Telebilling A/S
2000-2001 Projektleder, IBM Software Delivery and Fulfilment
1999-2000 IT-specialist, IBM Global Services
1997-1999 IT-konsulent, Københavns Amt Centraladministration

Du kan bruge mig til:

 • Coaching af projektledere – jeg har coachet og sparret danske, europæiske og amerikanske projektledere i forhold til både deres projekter og deres ledelsesadfærd. På den måde har jeg supporteret projekter omhandlende alt fra flytning af afdelinger til nye byer og til udvikling af nye produkter og services.
 • Facilitering af workshops og kick-offs – jeg har faciliteret et utal af workshops og projekt-kick-offs gennem årene. Der har været strategi-workshops, workshops med eksplorativ tilgang til produktudvikling, innovationsundersøgelser og flere dages projekt-kick-offs.
 • Udvikling af projektkultur – jeg har lavet kombinerede indsatser i organisationer for at udvikle projektkulturen. Det kan være i form af at udvikle projektmodeller, ændre i projektorganisationen, undervise medarbejdere, mellemledere og topledere og coache projektlederne i transformationen.
 • Udarbejde og implementere projektmodeller – jeg har medvirket til udviklingen af flere virksomhedsspecifikke projektmodeller. Enten som top-down-udvikling eller i tæt samarbejde med projektledere, mellemledere og medarbejdere i organisationerne.
 • Udvikling af program- og porteføljeledelse – jeg har skabt governancestrukturer i samarbejde med topledelsen og afholdt flere workshops for at skabe overblikket over udviklingsaktiviteterne. Implementering af rapporteringssystemer, projektkontorer og træne topledelsen i porteføljeledelse.
 • Undervisning i projektledelse – jeg har undervist på både længere udviklings- og undervisningsforløb og på korte intensive forløb. Såvel på åbne hold som på virksomhedstilpassede hold, hvor materialet var skræddersyet til virksomheden og dens projekttilgang. Har en massiv undervisningserfaring overfor medarbejdere, projektledere, mellemledere og topledere i private som offentlige virksomheder.
 • Udvikling af agil projektledelse – jeg har samarbejdet med flere virksomheder om at gøre deres udviklings- og projektprocesser mere agile. Det omfatter også organisatorisk modning og træning af ledere og mellemledere i agil tankegang og agile værktøjer.

Jeg har undervist på både længere udviklings- og undervisningsforløb og på korte intensive forløb. Såvel på åbne hold som på virksomhedstilpassede hold.

Jeg er meget fokuseret på at omforme det svære til noget letforståeligt og møde de studerende på det niveau, som de er trådt ind i lokalet med.

Undervisningsaktiviteter som jeg har planlagt, udviklet og gennemført:

 • Undervisning i international projektledelse
 • Undervisning i agil projektledelse
 • Undervisning i program- og porteføljeledelse
 • Undervisning på akademiuddannelser i projektledelse og projektstyring
 • Undervisning i AMU-forløb i projektforståelse
 • Undervisning i AMU-forløb i grundlæggende projektledelse
 • Underviser på interne og skræddersyede virksomhedsforløb indenfor alle ovenstående temaer
 • Undervisning i MS Project
 • Undervisning på Diplomuddannelse i Ledelse, med fokus på Projektledelse på følgende moduler
  • Projektledelse 1 (LD Valgmodul Projektledelse)
  • Projektledelse 2 (LD Obl. 1 Lederskab og kommunikation)
  • Forandringsprocesser i projekter 1 (LD obl. 3: Ledelse i dynamiske relationer)
  • Projekter i organisationen 1: Processer og kultur(LD obl. 5: Organisation og processer)
  • Projekter i organisationen 2: Struktur og organisering (LD Obl. 6: Organisation, styring og strategi)
  • Strategisk projektledelse 1: Porteføljeledelse (LD Valgfag: Strategisk ledelse)
  • Strategisk projektledelse 2: Programledelse (LD Obl. 2: Professionelt lederskab)
 • Underviser på Diplomuddannelse i Ledelse på følgende moduler
  • Modul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 • Underviser på Diplom-niveau
  • Akademisk skrivning og præsentationsteknik
 • Vejleder på Afgangsprojekter på Diplom i Ledelse gennem 10 år

Tlf. 30626329

Mail: christian@processus.dk

LinkedIN: www.linkedin.com/in/pfeifferjensen/