Afslutningsfasen

I denne video gennemgår vi projektets afslutningsfase. Det er her du som projektleder skal lukke projektet ned, evaluere projektet og sikre at der er sket en ordentlig overdragelse til dem som skal drifte leverancerne når projektet er helt færdigt. Det er en del af den værktøjskasse som vi arbejder med som projektledere i klassiske projekter.

Projektets faser

Klassiske projekter deles ofte op i faser, som hjælper os med at afgøre hvad vi skal lave hvornår i projektet. Denne video handler om projektets faser – også kaldet en stage-gate-model eller vandfaldsmodel. Hvad bruger vi faserne til og hvad sker der i de enkelte faser. Vi kommer også omkring de to “værktøjskasser” som vi…