Afslutningsfasen

I denne video gennemgår vi projektets afslutningsfase. Det er her du som projektleder skal lukke projektet ned, evaluere projektet og sikre at der er sket en ordentlig overdragelse til dem som skal drifte leverancerne når projektet er helt færdigt. Det er en del af den værktøjskasse som vi arbejder med som projektledere i klassiske projekter.