Interessentanalysen

Interessentanalysen er nok det vigtigste værktøj i en projektleders værktøjskasse. Den bruges til at identificere og analysere hvem der kan påvirke og bliver påvirket af projektet – og hvad deres holdning er til projektet. Så denne video handler om interessentanalyse – i form af det klassiske interessentanalyse-skema. Det er en del af den værktøjskasse som…

Positionsanalyse

Positionsanalysen er en del af interessentanalysen – med positionsanalysen har du et stærkt værktøj til at identificere og få et overblik over interessenterne. Så denne video handler om interessentanalyse – i form af positionsanalysen. Hvad er interessenter og hvorfor bruger vi interessentanalyse?. Og hvordan bruger vi positionsanalysen til at få et overblik over interessenterne. Det…