Kommunikation i projekter

Kommunikation er en stor del af ethvert projekt. Så i denne video gennegås en klassisk model for hvordan du kan kommunikerer i projekter og hvad du skal være opmærksom på i selve kommunikationsprocessen. Den er baseret på en gennemgang af transmissionsmodellen for kommunikation så du kan sørge for at de, som du kommunikerer til forstår…

Kommunikationsplanen

Med kommunikationsplanen styrer du den strukturerede information ud af projektet. Den hjælper til at styre hvilke interessenter der får hvilken information hvornår, hvordan fra hvem. Denne video handler om kommunikationsplanen – der er lidt om kommunikation og derefter i form af det klassiske skema til kommunikationsplanen. Det er en del af den værktøjskasse som vi…

Interessentanalysen

Interessentanalysen er nok det vigtigste værktøj i en projektleders værktøjskasse. Den bruges til at identificere og analysere hvem der kan påvirke og bliver påvirket af projektet – og hvad deres holdning er til projektet. Så denne video handler om interessentanalyse – i form af det klassiske interessentanalyse-skema. Det er en del af den værktøjskasse som…

Positionsanalyse

Positionsanalysen er en del af interessentanalysen – med positionsanalysen har du et stærkt værktøj til at identificere og få et overblik over interessenterne. Så denne video handler om interessentanalyse – i form af positionsanalysen. Hvad er interessenter og hvorfor bruger vi interessentanalyse?. Og hvordan bruger vi positionsanalysen til at få et overblik over interessenterne. Det…

Grundelementer: 5×5-modellen

I styringen af projekter er der nogle helt grundlæggende ting som du som projektleder skal være opmærksom på hele tiden. Denne video handler om de helt grundlæggende dele af et projekt i form af 5×5-modellen. Modellen viser hvad det er som man hele tiden skal have in mente når man arbejder i projekter: Opgaven, interessenter,…