Konflikthåndtering i projekter

Denne video handler om konflikter i projekter og de forskellige konfliktstile du kan bruge til at håndtere dem. Der er konflikter i næsten alle projekter og konflikthåndtering er et vigtigt værktøj for projektledere. Du lærer hvad en konflikt er, hvad konflikterne opstår af i projekterne og de 5 konfliktstile som du kan bruge til at…

Situationsbestemt ledelse

Som projektleder har du ikke altid det fulde ledelsesmandat over dine projektmedarbejdere. Men du kan stadig sagtens lede dem uden at have det mandat. Denne video handler om et af værktøjerne til at gøre det: Situationsbestemt ledelse. Det er et ledelsesværktøj til at spotte hvordan du skal lede dine projektmedarbejdere i forhold til de opgaver…

Belbins teamroller

Dr. Meredith Belbin forskede i flere år på hvad der skabte et velfungerende team. Denne video handler om Belbins 9 teamroller som skal være til stede i projektgruppen for at den bliver velfungerende. Belbins teamroller hjælper til at spotte om gruppens sammensætning er hensigtsmæssig og til at finde ud af om vi skal ændre på…