Projektorganisering

Her er en video om hvordan man organiserer sig i projekter og hvilket ansvar de forskellige roller i organiseringen har. De klassiske roller er styregruppe, projektleder, referencegruppe og projektgruppen. Det er en del af den viden og mindset som vi har som projektledere i klassiske projekter.