Estimering

Når du kender de aktiviteter eller arbejdspakker som skal laves i projektet, skal de estimeres i tid, omkonstninger og ressourcer. Denne video fortæller hvordan du kan estimere aktiviteterne i projekter. Sammen med din projektgruppe kan i bruge forskellige teknikker til at estimere med: Erfaringsbaserede estimater, delfi teknik eller succesiv kalkulation. Du er nu godt i…

Work Breakdown Structure – WBS

Work breakdown structure – WBS’en er en struktureret måde at undersøge hvad du skal lave i dit projekt, og det er temaet for denne video. Sammen med din projetgruppe nedbryder i leverancerne til de aktiviteter og arbejdspakker som i skal lave for at levere produktmålene. Du er nu igang med at lave den detaljerede planlægning…

Planlægning af projektet

Vi laver både high-level planer, milepælsplaner og detaljerede planer i projekter – og denne video fortæller om hvorfor vi gør det og hvad vi skal gøre for at planlægge ordentligt. Planlægning gør vi hele tiden i projekterne og det er et uundværeligt værktøj til at styre vores projekt. Det er en del af de værktøjer…

Risiko og risikoanalysen

I denne video fortæller jeg hvad risikoanalysen er og hvordan vi bruger den i projekter. Risikoanalysen og håndtering af risici er noget du arbejder med helt fra ide-fasen i projekter og er et uundværeligt værktøj til at styre dit projekt. Det er en del af de værktøjer som vi har som projektledere i klassiske projekter.

SWOT-analysen

SWOT er en enkel og god måde at få et overblik over hvad du skal være opmærksom på igennem projektet. I denne video viser jeg hvordan du kan lave SWOT-analysen og brugen af den i projekter. SWOT-analysen med sine styrker, svagheder, muligheder og trusler er en klassisk måde at få et overblik over hvad vi…

Kommunikationsplanen

Med kommunikationsplanen styrer du den strukturerede information ud af projektet. Den hjælper til at styre hvilke interessenter der får hvilken information hvornår, hvordan fra hvem. Denne video handler om kommunikationsplanen – der er lidt om kommunikation og derefter i form af det klassiske skema til kommunikationsplanen. Det er en del af den værktøjskasse som vi…

Interessentanalysen

Interessentanalysen er nok det vigtigste værktøj i en projektleders værktøjskasse. Den bruges til at identificere og analysere hvem der kan påvirke og bliver påvirket af projektet – og hvad deres holdning er til projektet. Så denne video handler om interessentanalyse – i form af det klassiske interessentanalyse-skema. Det er en del af den værktøjskasse som…

Positionsanalyse

Positionsanalysen er en del af interessentanalysen – med positionsanalysen har du et stærkt værktøj til at identificere og få et overblik over interessenterne. Så denne video handler om interessentanalyse – i form af positionsanalysen. Hvad er interessenter og hvorfor bruger vi interessentanalyse?. Og hvordan bruger vi positionsanalysen til at få et overblik over interessenterne. Det…

Projektets faser

Klassiske projekter deles ofte op i faser, som hjælper os med at afgøre hvad vi skal lave hvornår i projektet. Denne video handler om projektets faser – også kaldet en stage-gate-model eller vandfaldsmodel. Hvad bruger vi faserne til og hvad sker der i de enkelte faser. Vi kommer også omkring de to “værktøjskasser” som vi…