Projektorganisering

Her er en video om hvordan man organiserer sig i projekter og hvilket ansvar de forskellige roller i organiseringen har. De klassiske roller er styregruppe, projektleder, referencegruppe og projektgruppen. Det er en del af den viden og mindset som vi har som projektledere i klassiske projekter.

Idefasen

Den første fase i fasemodellen er idefasen. I denne video får du en inntroduktion til hvad vi laver i projektet i denne fase. Det er her vi første gang kigger på scope og leverancer og vurderer om projektet er en god ide. Fasen ender med go eller no-go fra styregruppen til næste fase. Det er…

Projektets faser

Klassiske projekter deles ofte op i faser, som hjælper os med at afgøre hvad vi skal lave hvornår i projektet. Denne video handler om projektets faser – også kaldet en stage-gate-model eller vandfaldsmodel. Hvad bruger vi faserne til og hvad sker der i de enkelte faser. Vi kommer også omkring de to “værktøjskasser” som vi…