Belbins teamroller

Dr. Meredith Belbin forskede i flere år på hvad der skabte et velfungerende team. Denne video handler om Belbins 9 teamroller som skal være til stede i projektgruppen for at den bliver velfungerende. Belbins teamroller hjælper til at spotte om gruppens sammensætning er hensigtsmæssig og til at finde ud af om vi skal ændre på…